Social Enterprise Directory

Click on the flags in the map to reveal the name and location of social enterprises in the county.

Eolaire Fiontar

Cliceáil ar na bratacha sa léarscáil chun ainm agus suíomh fiontar shóisialta sa chontae a nochtadh.

Cliceáil ar na bratacha sa léarscáil chun ainm agus suíomh grúpaí fiontar sa chontae a nochtadh. 

The Social Inclusion and Community Activation Programme (SICAP) 2018 – 2022 is funded by the Irish Government through the Department of Rural and Community Development and co-funded by the European Social Fund under the Programme for Employability, Inclusion and Learning (PEIL) 2014 – 2020. 

Tá an Clár Gníomhachtúcháin Pobail agus Cuimsiú Sóisialta (SICAP) 2018 – 2022 maoinithe ag rialtas na hÉireann trí an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus arna chómhaoiniú ag Ciste Sóisialta na hEorpa faoi an Clár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim (PEIL) 2014-2020.

CHY Number 12101. Registered Charity Number 20034740. Company Registration Number 219337. Registered Office Co Galway.