iGaillimh Community Online

Welcome to the iGaillimh Community online. From this hub, you can find local social enterprises and follow news updates from community and voluntary groups throughout the county. If you want to know what is happening in the community and social enterprise scene in County Galway, check out iGaillimh on a regular basis!

Pobal ar líne iGaillimh

Fáilte chuig Pobal ar líne iGaillimh. Ón mol seo beidh tú in ann teacht ar fhiontair shóisialta áitiúla agus teacht ar an eolas is déanaí ó ghrúpaí pobail agus deonacha ar fud an chontae. Más mian leat a fháil amach céard atá ag tarlú sa phobal agus sa saol fiontair shóisialta i gCo. na Gaillimhe, téigh chuig iGaillimh go rialta!

The Social Inclusion and Community Activation Programme (SICAP) 2018 – 2022 is funded by the Irish Government through the Department of Rural and Community Development and co-funded by the European Social Fund under the Programme for Employability, Inclusion and Learning (PEIL) 2014 – 2020. 

Tá an Clár Gníomhachtúcháin Pobail agus Cuimsiú Sóisialta (SICAP) 2018 – 2022 maoinithe ag rialtas na hÉireann trí an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus arna chómhaoiniú ag Ciste Sóisialta na hEorpa faoi an Clár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim (PEIL) 2014-2020.

CHY Number 12101. Registered Charity Number 20034740. Company Registration Number 219337. Registered Office Co Galway.